Sale!
ถั่งเช่าเพาะด้วยดักแด้

ถั่งเช่าสีทอง เพาะด้วยดักแด้

฿1,000 ฿800

ถั่งเช่าสีทอง สายพันธุ์ไทย

สรรพคุณ  มุ่งหวังผลทางด้านสุขภาพ “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” ลองมารับประทานถั่งเช่าดูจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

ถั่งเช่าเพาะด้วยดักแด้

ถั่งเช่าเพาะด้วยดักแด้

ขนาด 24 ออนซ์

ราคา 800 บาท

Product Description

ถั่งเช่าสีทอง สายพันธุ์ไทย

สรรพคุณ  มุ่งหวังผลทางด้านสุขภาพ “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” ลองมารับประทานถั่งเช่าดูจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นได้
หมายเหตุ ผลการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละบุคคล

ถั่งเช่าเพาะด้วยดักแด้

ถั่งเช่าเพาะด้วยดักแด้

ขนาด 24 ออนซ์

ราคา 800 บาท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถั่งเช่าสีทอง เพาะด้วยดักแด้”

Your email address will not be published. Required fields are marked *