Sale!
เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดกระถินพิมาน

฿55,000 ฿50,000

เห็ดกระถินพิมาน

สรรพคุณ
ช่วยบำรุงร่างกาย สรรพคุณ  มุ่งหวังผลทางด้านสุขภาพ “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” ลองมารับประทาน เห็ดกระถินพิมาน ดูจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดกระถินพิมาน

Product Description

เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดกระถินพิมาน
สรรพคุณ
ช่วยบำรุงร่างกาย สรรพคุณ  มุ่งหวังผลทางด้านสุขภาพ “ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” ลองมารับประทาน เห็ดกระถินพิมาน ดูจะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

ราคา 50,000 บาท/กิโลกรัม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เห็ดกระถินพิมาน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *