เห็ดถั่งเช่าสามารถเพาะได้เองจริงหรือ ?

กระบวนการเปิดดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง ทำการกระตุ้นดอกเห็ดสีทองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ควรมีการระบายอากาศออกเช้า-เย็น ครั้งละ 30 นาที เพื่อระบายอากาศเสียในห้องเพาะเห็ดออกทุกวัน ทำให้มีผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ดสีทองและมีผลต่อการสร้างสารคอร์ดิซิปิน ช่วงการกระตุ้นดอกเห็ดหากมีแสงน้อยดอกเห็ดจะไม่สมบูรณ์ สีซีด มีการสร้างสารแคโรทีนอยด์และสารคอร์ดิซิปินต่ำ
การเพาะเลี้ยงที่กลุ่มวิจัยได้ศึกษาการใช้หนอนและดักแด้ไหมเป็นวัสดุเพาะ รวมทั้งการใช้ธัญพืชผส ในส่วนของสารออกฤทธิ์ cordycepin ของเห็ดถั่งเช่าสีทอง จากการเพาะเลี้ยงด้วยไหมพบว่ามีปริมาณสูงถึงประมาณ 4.5% โดยน้ำหนัก สำหรับในเห็ดถั่งเช่าหิมะเพาะได้ดอกสีขาวครีมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและการใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าด้วยไหมเป็นการรายงานทางวิชาการครั้งแรกของประเทศไทย

%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c