Home » เห็ดเอนโทรเดีย

เห็ดเอนโทรเดีย

เห็ดหนิวจังจือ

เห็ดหนิวจังจือ ( Antrodia cinnamomea หรือ Antrodia camphorata )

เห็ดเอนโทรเดีย

คนไต้หวันเรียก เห็ดหนิวจังจือ ( Antrodia cinnamomea หรือ Antrodia camphorata )
เห็ดหนิวจังจือ สุดยอดสมุนไพรต้านมะเร็ง เนื้องอก ต่อต้านมะเร็ง อีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และรักษาแผนปัจจุบันมาเต็มที่แล้ว
เช่น มะเร็งทุกระยะทุกชนิด ตับอักเสบ ตับแข็ง
เห็ดหนิวจังจือ หรือ เห็ดเหนียวจังจือ ชื่อเรียกหลากหลายชื่อ เช่น เห็ดการบูร เนื่องจากชอบขึ้นตามต้นการบูร หรือ ต้นไม้ตระกูล ต้นอบเชย คนไต้หวันเรียก ต้นแคมโฟร่า เป็นเห็ดพื้นเมืองของประเทศไต้หวัน เกิดบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล เป็นเห็ดที่มีอัตราการเจริญเติบโตช้ามาก หายาก ทำให้มีราคาแพงมาก คนประเทศไต้หวันเรียกว่าเป็น จักรพรรดิแห่งผืนป่าไต้หวัน ซึ่งทำให้เห็ดเอนโทรเดียเป็นเห็ดทางการแพทย์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก โดยมีราคาสูงถึง 3.5 ล้านบาทต่อกิโลกรัม เห็ดเอนโทรเดียเป็นเห็ดที่มีสารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) และ อะดีโนซิน (Adenosine) มากกว่าเห็ดถั่งเช่าสีทอง เห็ดเอนโทรเดียมีสารไตรเทอร์ปินนอยด์ มากกว่าเห็ดหลินจือ ถึง 10 เท่า และมีสารโพลีแซคคาไรด์ชนิดเบต้ากลูแคน มากกว่าเห็ดหลินจือ 5 เท่า จึงมีการให้ฉายาเห็ดเอนโทรเดีย ว่า ราชาเห็ดเป็นยา ปัจจุบันได้มีการนำเห็ดหนิวจังจือ (เห็ดเอนโทรเดียมาใช้ในการรักษาโรคที่มีความ ซับซ้อน โรคเรื้อรัง หลายชนิด เห็ดเอนโทรเดีย(เห็ดหนิวจังสามารถรับประทานคู่กับเห็ดเป็นยาได้ทุกชนิดเช่น เห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ

หมายเหตุ ผลการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล