Home »

เห็ดถั่งเช่าสามารถเพาะได้เองจริงหรือ ?

cropped-cropped-logoสถาบันสอนเพาะเห็ดยา.jpg

กระบวนการเปิดดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง ทำการกระตุ้นดอกเห็ดสีทองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ควรมีการระบายอากาศออกเช้า-เย็น ครั้งละ 30 นาที เพื่อระบายอากาศเสียในห้องเพาะเห็ดออกทุกวัน ทำให้มีผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ดสีทองและมีผลต่อการสร้างสารคอร์ดิซิปิน ช่วงการกระตุ้นดอกเห็ดหากมีแสงน้อยดอกเห็ดจะไม่สมบูรณ์ สีซีด มีการสร้างสารแคโรทีนอยด์และสารคอร์ดิซิปินต่ำ
การเพาะเลี้ยงที่กลุ่มวิจัยได้ศึกษาการใช้หนอนและดักแด้ไหมเป็นวัสดุเพาะ รวมทั้งการใช้ธัญพืชผส ในส่วนของสารออกฤทธิ์ cordycepin ของเห็ดถั่งเช่าสีทอง จากการเพาะเลี้ยงด้วยไหมพบว่ามีปริมาณสูงถึงประมาณ 4.5% โดยน้ำหนัก สำหรับในเห็ดถั่งเช่าหิมะเพาะได้ดอกสีขาวครีมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและการใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าด้วยไหมเป็นการรายงานทางวิชาการครั้งแรกของประเทศไทย