Home »

เห็ดถั่งเช่าสามารถเพาะได้เองจริงหรือ ?

cropped-cropped-logoสถาบันสอนเพาะเห็ดยา.jpg

 

กระบวนการเก็บเกี่ยวเห็ดถั่งเช่าสีทอง เมื่อดอกเห็ดยาวเต็มขวดโหลหรือภาชนะที่เพาะเห็ดถั่งเช่าแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หรืออายุดอกเห็ดประมาณ 2 เดือน ทำการตัดดอกเห็ดนำมาผึ่งลมหรือบริเวณที่มีแสงแดดอย่างน้อย ๆ เป็นเวลา 10 ชั่วโมง นำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 40- 50 องศาเซลเซียส ทำการตรวจสอบความชื้นประมาณ 5 % สามารถตรวจสอบด้วยการนำอบแห้งมาหักดูก็ได้ถ้าหักง่ายถือว่าใช้ได้แล้ว นำมาแปรรูปโดยการบดหรือใช้ชงเป็นชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
กระบวนการเปิดดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง ทำการกระตุ้นดอกเห็ดสีทองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ควรมีการระบายอากาศออกเช้า-เย็น ครั้งละ 30 นาที เพื่อระบายอากาศเสียในห้องเพาะเห็ดออกทุกวัน ทำให้มีผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ดสีทองและมีผลต่อการสร้างสารคอร์ดิซิปิน ช่วงการกระตุ้นดอกเห็ดหากมีแสงน้อยดอกเห็ดจะไม่สมบูรณ์ สีซีด มีการสร้างสารแคโรทีนอยด์และสารคอร์ดิซิปินต่ำ
การเพาะเลี้ยงที่กลุ่มวิจัยได้ศึกษาการใช้หนอนและดักแด้ไหมเป็นวัสดุเพาะ รวมทั้งการใช้ธัญพืชผส ในส่วนของสารออกฤทธิ์ cordycepin ของเห็ดถั่งเช่าสีทอง จากการเพาะเลี้ยงด้วยไหมพบว่ามีปริมาณสูงถึงประมาณ 4.5% โดยน้ำหนัก สำหรับในเห็ดถั่งเช่าหิมะเพาะได้ดอกสีขาวครีมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและการใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าด้วยไหมเป็นการรายงานทางวิชาการครั้งแรกของประเทศไทย